• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sporty walki jako forma samoobrony i rozwoju osobistego

Według najnowszych danych, w Polsce nieomalże jedna druga rodzin posiada swój pojazd. Świadczy to, że w przeciągu dwudziestu lat liczba aut w stworzonym przez nas kraju wzrosła piętnastokrotnie. Stan polskich dróg niestety, mimo wielu inwestycji w tym aspekcie, nie wykazał aż takiej dynamiki, niemniej jednak już zaplecze warsztatów proponujących dogrzewacze webasto ma się przyzwoicie. Taka dysproporcja powoduje, że coraz to częściej zaczynamy trwonić czas w staniu w korkach a szosy i ulice zaczynają niszczeć w coraz szybszym tempie. Ich pokrywy nie wytrzymują tak natężonego ruchu, przez co potrzebne są coraz pokaźniejsze nakłady finansowe na remonty i renowacje. Tym sposobem nie wystarcza środków na rozbudowę infrastruktury drogowej. Następna charakterystyczna rzecz, to bardzo mały udział kolei w całkowitej ilości przewiezionych materiałów w Polsce. W znacznej większości są one transportowane wozami ciężarowymi, co stanowi jeszcze jeden przykład nieprawidłowej polityki państwa – wypróbuj skup webasto. Oblicza się, że gdyby kolej zwiększyła własne przewozy towarowe o jedną dziesiątą, to na naszych drogach obniżyłoby się natężenie ruchu o jedną trzecią. Światełkiem nadziei jest ambitny program budowy autostrad. Należałoby wobec tego uczynić webasto sklep i cieszyć się swoim autem.

1. Zobacz stronę

2. Zobacz więcej

Sposoby na uniknięcie kontuzji w czasie biegania

Categories: Sport

Comments are closed.